پاورپوینت مرمت خانه حاج رسول بقال

دانلود پاورپوینت با موضوع مرمت خانه حاج رسول بقال، در قالب ppt و در 73 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: شناخت سوژه: جغرافیایی:موقعیت استان شوشتر در کشورطبیعت و جغرافیای طبیعی شوشترجدول زلزله شناسیشوادانجداسازی بافت قدیم و جدید شهر شوشتر تاریخی:تاریخچه شهر |34024442|qfy|مرمت خانه حاج رسول بقال,پروژه مرمت خانه حاج رسول بقال,طرح مرمت مرمت خانه حاج رسول بقال,خانه حاج رسول بقال,مرمت خانه, مرمت خانه های قدیمی,پروژه مرمت خانه,طرح مرمت خانه,پاورپوینت مرمت خانه,پایان نامه مرمت خانه,تحقیق مرمت خانه,اصول مرمت خانه
در این پست قصد معرفی فایل پاورپوینت مرمت خانه حاج رسول بقال را داریم با ما همراه باشید.

دانلود پاورپوینت با موضوع مرمت خانه حاج رسول بقال،در قالب ppt و در 73 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
شناخت سوژه:
جغرافیایی:موقعیت استان شوشتر در کشورطبیعت و جغرافیای طبیعی شوشترجدول زلزله شناسیشوادانجداسازی بافت قدیم و جدید شهر شوشتر
تاریخی:تاریخچه شهر شوشترتصاویر قدیم شوشترپل قدیم شوشتر
معماری:منزل حاج رسول بقالتاریخچه خانه حاج رسول بقالزمان شکل گیری خانهراسته ورودیمعماری بناپلان زیرزمینشبستان شمالی و جنوبیمعرفی فضاهای سراپلان طبقه اولبرش A-A نمای جنوبینمای شرقینمای غربیمقایسه با خانه مرعشی (دوره قاجار)آجر جینی از نوع رومی
فنی:مصالح به کار رفته در بنامصالح عناصر اصلی بناچوبسنگ و گچ و کاه گلآجرکاری
تزئینات:انواع آجرچینی در خانهطاق ها و قوس هاتغیرات ایجاد شده در بنا
آسیب شناسی و درمان:آسیب شناسی در ابنیه سنتیعارضه ها و عدم تعادلعدم تعادل ها و عوامل مخلعوامل مخل و درمان هاعوامل موثر در تخریب بناعوامل مخل درونی بناعوامل مخل بیرونی بناتغییر شکل و ترک هاصدمات ناشی از رطوبت در بناطریق نفوذ آب در دیوارب) مشخصات رطوبت ناشی از آب های زیرزمینیمیزان ارتفاع و صعود رطوبت به عوامل زیر بستگی داردترک نیمه عمیق و سطحیآجر:رطوبی نزولیعارضهدرمانملات:عارضهعارضه مخلدرمانسقف و دیوار:عارضهعارضه مخلدرمانعوامل فیزیک طبیعت:عارضهعامل مخلدرمانکانال کشی در پای دیوار و خارج از بنااحداث کانال در پای دیوارها